Morgon

Läs informationen på ”vita tavlan”

Se till att alla linor är försatta och att lektionshagen är öppen.

Släpp ut lektionshästarna först, led sedan ut de hästar som går i enskild hage därefter släpps privathästarna .

Släpp ut hästarna i rätt ordning, för att undvika skador hos människor och hästar. Led dem till dörren. Led alltid hästarna i grimskaft.

Rekommendation är även handskar och skor med stålhätta vid all avsutten hästhantering.

Ha hästen på din högra sida och gå vid bogen. Ha grimskaftet så det kan löpa i handen utan att sno sig, håll med tvåhandsfattning.

Börja mocka svarta stallet

Fodring av hösilage 

Ta hösilage från balen uppifrån och hela vägen ner, annars låser den sig.

Packa höpåsar enligt listan på väggen vid vågen. Väg påsarna noga. 

Tänk på att om hösilaget är jättetorrt ger man lite mindre och om det är blött ger man lite mer. 

Lägg in middagsmaten och häng kvällspåsen på sin plats.

Håll rent runt balen.

Sopa stallgången 

Kraftfoder
Ge enligt listan som ligger i fodervagnen. Viktigt att det blir rätt.

Ge inte pelleterat foder och betfor samtidigt. 

Gör rent redskap och hinkar. 

Insläpp 

Sätt för linorna, vid utfarten och vid hinderförrådet. Sätt för plankorna vid gödselstacken.

Led in de hästar som skall ledas in. 

Släpp sedan lektionshästarna, där efter privathästarna.

Insläpp vid dörren

En öppnar och stänger stalldörren och en leder in hästen till sin plats. Gå in i boxen, vänd hästen, gå ut och stäng boxdörren.

Kolla över samtliga hästar

Regler för uppstallade och medryttare vid 

Stall Nyckelby.

Utrustning/Stall

Grimma med väl fungerande grimskaft skall finnas tillgängligt vid respektive box.

Då hästen leds i stallet samt vid in och uttag till hage skall den vara försedd med knäppt grimma och grimskaft alternativt träns eller stigbett/kedja 

Hästen får endast vara uppbunden i stallgången under skötsel och skall hållas under uppsikt.

Endast det täcke som används skall hänga på boxdörren.

Foderhinkar och påsar ska tydligt vara märkta med hästens namn.

Övrig utrustning, så som hjälm, träns och dylikt får inte förvaras i stallet, stallgången eller stallets fönster. 

Golvet i stallet skall hållas tomt.

Dela på kvällsfodring och vattning i Blå och Röda stallet.

Märk era saker.

Gör middag- och kvällshöpåsar.

Hästägaren ansvarar för mockningen hos sin egna häst varje dag.

Vid mockning, undvik att ta ut för mycket torrt.

Halma inte mer än nödvändigt.

Håll ordning vid hö och halm.

Ta uppe från och hela vägen ner på balarna.

Kontrollera att din häst har vatten innan du lämnar stallet.

Håll rent i krubbor och vattenkoppar samt sopa bort spindelnät.

Håll god ordning vid era stallskåp.

Mindre rasthagar mockas dagligen. alla hagar mockas regelbundet.

I stallhyran ingår helgjour.

Redskap

Skottkärrkorna skall alltid tömmas och ställas tillbaka på sin plats.

Ha inte skottkärror och dylikt stående i onödan i stallgången.

Redskap för boxrengöring skall hängas tillbaka på sin plats.

Kratta och sopa mer än din plätt när du gjort ren boxen.

Ta bort halm från redskapen innan du hänger upp dem.

Regler angående uppbindning av häst i stallgången

Lektionshästarna har förtur i Svarta stallet i samband med lektioner.

Under pågående mockning bör inga hästar vistas i stallgången.

Håll den uppbundna hästen under uppsikt.

Inga hästar i stallgången i onödan.

Ryktning, sadling och tränsning kan mycket väl ske i boxen.

Vid mockning kan hästen bindas upp i boxen.

Hästen skall vara väl uppbunden på båda sidorna vid uppbindningsplatsen.

Ta bort era grimmor och ryktsaker när ni lämnar platsen.

Undvik att ha hästarna i stallgången under lektionstid när det vistas många människor i stallet.

Städa stallgången efter er, innan ni tar bort hästen, eller omedelbart efter.