Ridskoleverksamheten bedrivs i föreningens regi där Stall Nyckelby har fått i uppdrag att utföra lektionsverksamhet, träningar och ridlägerverksamhet för föreningen Nyckelryttarna.

VT-24 startar 2 januari och slutar 14 juni


Anläggningsskiss 2024
Sponsorer 2024


HIPPOCRATES
För att veta vilken häst ni ska ha så logga in på Hippocrates.se https://elevportal.hippocrates.se/

För att komma in första gången använder ni er mailadress, lösenord är Nyckel2022, bolagskod är FNR (Föreningen Nyckel Ryttarna)

Har ni inte varit inne tidigare börjar ni med att läsa och godkänna avtalet.
Har ni varit inne tidigare använd ert valda lösenord men koden FNR.

Om ni får upprepade problem med att logga in kontakta Mia på 0708-78 92 12.

Mysan och Pjär