Regler för ridning i stall Nyckelby
Avbokning av ridabonnemanget ska ske senast tre veckor innan terminslut. Avbokning av enskild ridlektion ska ske senast kl 14 vardagar eller senast kl 12.30 på helger. igenridning sker i mån av plats och bara i det fall avbokningen skett i tid. både avbokningar samt ev. igenridningar sköts av eleven själv i elevportalen.
Kom i tid till dina lektioner minst 30 min före. Möjligheter till igenridning, fram till terminsslut.
Här kan du läsa alla våra Trivseltips!
Medlemskap hos Föreningen Nyckelryttarna krävs efter ditt 10:e ridtillfälle. Men rekomenderas från start.
Utbildningen sker i grupper på välutbildade ponnyer samt ridhästar och den anpassas efter gruppen. I största mån följer våra grupper SvRF´s ryttarmärken.
Vi håller lektioner för ryttare på egen häst och för ryttare på lektionshäst.

Allt sker genom https://academy.hippocrates.se

Instruktörer:

Mån, fre, Margareta Forsberg 0763 402615

Tis, ons, Tove Nyström 0763 406416

Tors, sön Maria Axén 0708 789212

Fre Margareta Forsberg

Sön Malin Kullman och Maria Axén

Utbildningen sker i  grupper på välutbildade ponnyer och ridhästar och den anpassas efter gruppen.      

Eleven har möjlighet  att välja inriktning och nivå på lektionerna.  Vi håller lektioner för ryttare på egen häst och för ryttare på lektionshäst.

Vi följer vår utbildningstrappa.

Lektionsregler

Eleven skall vara i så god tid till lektionerna att de  hinner ordningställa hästen i tid till lektionens början minst 30 minuter innan.

Ansvara för att hästen tas omhand efter ridpasset, att munderingen görs ren och att alla saker är på rätt plats.

Medverkar vid ev. arbetsuppgifter gruppen får.

Medverka till en god ordning i stallet.

Regler för Hoppspecial

Följande gäller om du rider lektionshäst:

  • Rida två lektionspass i veckan.
  • Godkänd kunskapsnivå för att rida i hoppspecial.

Regler för att tävla externa tävlingar på Nyckelbys lektionshästar.

För att få tävla på stallets lektionshästar gäller följande:

  • Rider lektion minst 2ggr/vecka var av en i specialgrupp.
  • Är med i stalljourerna som skötare/US
  • Medlem i Föreningen Nyckelryttarna.
  • Endast om hästen kan avvaras i verksamheten, tävlingsdagen.
  • Vara funktionär vid minst en av Nyckelryttarnas tävlingar.

Kostnad 200:-/ tävling