MiljöChecken är en miljömärkning för tävlingsarrangörer framtagen av Svenska Ridsportförbundet – vi jobbar ständigt för att förbättra vår miljö i stallet, på tävling och för framtiden.

Tävlingssektionen

 • Sköter ansökningar av tävlingar och går på de möten som rör tävlingar och bokningar av dem
 • Inventerar hinderförråd och tävlings material varje år och sammanställer detta till styrelsen
 • Ansvarar för att tävlingsmaterialet som behövs finns och att det är rent (hindermaterial/dressyrstaket) och ber om hjälp och stöd om det behövs
 • Håller sig uppdaterade i TDB och Equipe
 • Har kännedom om TR och dess uppdateringar inför varje tävling
 • Ansvarar över sekretariatet under tävlingarna
 • Skriver proppar inför tävlingarna
 • Boka domare, banbyggare och tävlingsledare
 • Kollar över skyltar och annat material och meddelar styrelsen om något behövs, i god tid
 • Ordnar funktionärer till alla positioner inför tävlingarna i samråd med tävlingsledare
 • Iordningställande av tävlingsplatsen tillsammans med tävlingsledaren
 • Håller styrelsen informerad om sektionens planering och arbete och uppdaterar styrelsen inför styrelsemöten, alternativt deltar på mötet.
 • Cafeterian sköts av cafeteriasektionen men bemannas av TS
 • Styrelsens ansvar inför tävlingar
 • Ordnar tävlings sponsorer och blommor tillsammans med 1 person från TS
 • Fixar priser till tävlingarna och en person som ansvarar för detta tillsammans med TS
 • Håller datorer, musikanläggning, skrivare och annan utrustning uppdaterad
 • Håller skyltar och trycksaker uppdaterade och ordnar anläggningsskiss i samråd med TS
 • Övrigt: Förberedelser inför tävlingar dvs gräsklippning, målning, preparering av banor, städning av läktare ansvarar styrelsen för tillsammans med Stall Nyckelby.

Cafeteriasektionen
• Ser till att det finns fika och lättare förtäring vid tävlingar och utvalda aktiviteter i stallet
• Ser till att det finns dryck vid tävlingar och utvalda aktiviteter i stallet
• Att tillsammans med Tävlingssektionen bemanna Café Nyckeln vid våra större tävlingar
• Ser till att det finns fika/mat till funktionärer vid våra större tävlingar
• Ser till att det är städat/rent/ordning i kyl och frys i klubbrum
• Ser till att det är städat/rent/ordning i skåp i klubbrum
• Ser till att det är trevlig stämning/pyntat i klubbrum, gärna tillsammans med övriga i stallet
Cafeteriaansvarig köper in förbrukningsmaterial, städ och diskprodukter samt förtäring i enlighet med vår miljöpolicy – i första hand miljövänligt, energibesparande och närproducerat.
Ansvarig för Café Nyckeln!
Jag ser till att bemanna cafeterian under årets tävlingar och event, på våra större tävlingar får jag hjälp av tävlingssektionen med bemanningen. Ser till att det finns fika genom inköp och kontakt med föreningens medlemmar som kan baka. Jag håller även ordning i cafeterians frys, kyl och ”skafferi” – samt ser till att pentryt är uppdaterat och städat.
Vill du hjälpa till med att baka och/eller stå i cafeterian och serva ryttarna under tävlingar kontaktar du ”Eva Q”!
Ansvarig: Eva Qvarfordth 070-695 64 43


Ungdomssektionen
Ungdomssektionen för Föreningen Nyckelryttarna är under uppbyggnad. Årsmöte ska hållas den 29 januari klockan 12.00.