OBS! kolla kraftfoderlistan, medicin till Sickan bla.

Ge skäck Nova metacam( rehunomacam eller något) finns i personalsadelkammaren, 600 kg häst.

7.00 kontrollera att det är stängt till vägen och ridbanorna, Öppna till Hage 1.

Släpp ut hästarna i Röda och Svarta stallet, följ med och stäng till hage 1, öppna hage 2. Släpp ut alla valacker i Blå stallet, följ med och stäng till hage 2 OBS!!! led ut Ledija hage 3. och öppna hage 4. Släpp ut stona och stäng efter dem.

Mocka och ströa i Svarta stallet och åt Kisha och Nova i Röda stallet, Fodra och gör klart för insläpp, Fodra middag i alla stall. Gör höpåsar till kvällen åt hästarna i Svarta stallet samt Kisha och Nova i Röda stallet, Ge Mithras 3 dl havre till middag. samt Dana 1 näve havre.

Städa gemensamma utrymmen på fm lördag

insläpp 16.00 lördag och söndag

Hage 3 (led in) Hage 4, Hage 1 och Hage 2.

Kvällsfodra 19.00

Se till att det blir låst och släckt över allt. Lämna öppet till Hage 1, stängt till ridbanorna, sätt för linorna mot vägen.

  • Hage 1 Hästarna i Svarta och Röda stallet
  • Hage 2 Dagge, Doyan, Ali Baba, Skippy, Aron, Ribe, Mithras, Bullen. Martin
  • Hage 3 Ledija,
  • Hage 4 Dana, Carissma, Kotten, Stjärna, Megan,

Vid frågor och om det händer något ring Mia 0708-789212