Hopp-HAA (horse accist activity) läggs ner efter 11 år

Socialnämden i Motala har hävt beslutet om upphandling avseende sysselsättning med häst som hjälpmedel för personer med psykisk ohälsa. Ett beslut som tagits utan att någon av beslutsfattarna och de som uttalat sig i frågan varit här, heller pratat med oss i Stall Nyckelby. Enligt protokollet har efterfrågan minskat och är nu så låg så att att fortsatt verksamhet ej kan upprätthållas till en rimlig kostnad.

Vad är Hopp-HAA (horse accist activity)

Frågor och bokningar via mail maggan@stallnyckelby.se

Stall Nyckelby  och Margareta Forsberg startade hösten 09 ett projekt  tillsammans med Motala kommun och Leader Folkungaland.

Projektet fick namnet  ”Sysselsättning med hästen som hjälpmedel”.

Projektet  arbetade med att ta fram en arbetsplan för unga vuxna med psykisk  ohälsa, där hästen har en terapeutisk roll.

Modellen är nu utarbetad och heter Nyckelbymodellen, och arbetet pågår med två grupper per år.

Fram till och med 2014 finansieras arbetet av Samordningsförbundet Motala/Vadstena.

Nyckelbymodellen

Vänder sig till unga vuxna med psykisk ohälsa och riktat mor personer med självskade beteende.

Arbetet är riktat mot socialt behandlingsarbete, där hästen och miljön runt hästen är terapin.

Deltagarna får lära sig arbetsrutinerna i stallet, ordnings och säkerhets regler, hästhantering, häst vård och ridning.

Handledare från kommunen ansvarar för att deltagarna kommer till och från stallet. De är även insatta i deltagarnas problematik och har förmågan att hantera deras psykiska och fysiska tillstånd under tiden i stallet.

Landstingets personal, arbetsterapeut från psykiatrin, deltar några gånger per grupp och observerar deltagarnas agerande och utveckling i stallmiljön, genomför hälsoprofil och arbetsförmågebedömning.

Företagaren är arbetsledare och till en del även inspiratör. Huvuduppgift är att vara ansvarig för att deltagarna får teoretisk och praktisk kunskap om hästar och deras naturliga miljö.

Deltagarna ska ges möjlighet att delta vid något av föreningens arrangemang, tillfälle till ridning, studiebesök hos andra hästföretag.  Varje grupp har även gjort en kortare eller längre utflykt. Allt från England (projekt pengar)till en dagstur till Ödeshög. Målet med resan är socialsamvaro i gruppen och med andra personer, våga träffa nya människor i nya miljöer. Få nya upplevelser och intryck med en grupp där man är trygg.