10 år med Hopp-HAA

2019-03-28 21:10:19

2009 startades Hopp-HAA, ett Leaderprojekt som fick namnet ”Med hästen som hjälpmedel mot psykiskohälsa” Ett samarbete mellan Margareta Forsberg, Motala kommun, Föreningen Nyckelryttarna och Stall Nyckelby. Senare kom även Region Öst och samordningsförbundet med i arbetet runt deltagarna.

I dag är det Stall Nyckelby, Motala kommun, Region Öst och Föreningen Nyckelryttarna som deltar i arbetet.

Under 2019 kommer vi uppmärksamma 10 års-jubileét vid olika tillfällen.

Ni som delagit under åren, maila gärna och berätta hur ni har det.

maggan@stallnyckelby.se