Hopp-HAA läggs nu ner

2019-03-28 21:10:19Socialnämden i Motala har hävt beslutet om upphandling avseende sysselsättning med häst som hjälpmedel för personer med psykisk ohälsa. Ett beslut som tagits utan att någon av beslutsfattarna och de som uttalat sig i frågan varit här, heller pratat med oss i Stall Nyckelby. Enligt protokollet har efterfrågan minskat och är nu så låg så att att fortsatt verksamhet ej kan upprätthållas till en rimlig kostnad.

2009 startades Hopp-HAA, ett Leaderprojekt som fick namnet ”Med hästen som hjälpmedel mot psykiskohälsa” Ett samarbete mellan Margareta Forsberg, Motala kommun, Föreningen Nyckelryttarna och Stall Nyckelby. Senare kom även Region Öst och samordningsförbundet med i arbetet runt deltagarna.

I dag är det Stall Nyckelby, Motala kommun, Region Öst och Föreningen Nyckelryttarna som deltar i arbetet.Under 2019 kom vi att uppmärksamma 10 års-jubileét vid olika tillfällen

Ni som delagit under åren, maila gärna och berätta hur ni har det.

maggan@stallnyckelby.se